Serwis internetowy www.rbprojekt.pl jest własnością firmy P.H.U. Radosław Bankert (regon: 093191140, NIP: 5611340779) z nazwą handlową RB projekt mającą swoją siedzibę w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 21/5, działającej na podstawie wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej.

1. Regulamin serwisu internetowego www.rbprojekt.pl określa zasady korzystania z zasobów serwisu, polityki prywatnosci jak i składania zamówień oraz sprzedaży projektów gotowych i innych oferowanych usług. Przebywanie w serwisie oraz złożenie przez klienta zamówienia lub zapytania na wybrany projekt lub usługę oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wszystkie ceny podane na stronach serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Mimo dołożenia szczególnych starań nie jest zagwarantowane że zamieszczone na stronach serwisu opisy produktów i usług nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosi się o kontakt w celu potwierdzenia zamieszczonych opisów.

4. W razie jakichkolwiek pytań kontakt możliwy jest telefonicznie pod numerem 052/ 323 40 10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@rbprojekt.pl.

5. Firma P.H.U. Radosław Bankert prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby oferowane usługi na łamach serwisu realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych klientów.

6. W czasie korzystania z serwisu www.rbprojekt.pl lub przy kontakcie z pracownikami firmy RB projekt możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail i/lub telefon kontaktowy. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości (oferty promocyjne, życzenia, nowe oferty) osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności firmy.

8. Wszystkie materiały graficzne i multimedialne oraz znaki towarowe na stronach serwisu www.rbprojekt.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

9. Właściciel serwisu www.rbprojekt nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w reklamach umieszczonych na jego łamach

10. Część materiałów zamieszczonych w serwisie (w całości, bądź w fragmentach) zostały udostępnione przez naszych klientów i firmy współpracujące. Jeżeli uważasz że naruszają one jakiekolwiek prawo, skontaktuj się z nami w celu ich weryfikacji i ewentualnemu ich usunięciu.

11. Zabrania się wykorzystywania i kopiowania fragmentów lub całości serwisu www.rbprojekt.pl bez zgody jego właściciela

12. Zabrania się wykorzystywania i rozpowszechniania zamieszczonych w serwisie projektów gotowych bez zgody autora projektów.

13. Właściciel serwisu internetowego www.rbprojekt.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

14. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.